Magnetic Polishing Machine  Global

  • ADD
    Trung Quốc, Giang Tô, Tô Châu
  • TEL
    400-800-3945
  • Whatsapp
    +8613328008563

Rào chắn hình nón đầu nòng làm thế nào để sử dụng từ mài và đánh bóng

Rào chắn hình nón đầu đạn

Đầu đạn hình nón được dùng để gia cố thanh chắn để nâng cao an toàn và bảo vệ. Hình nón được thiết kế để ngăn con người và động vật Leo qua LAN can, đồng thời tăng tính ổn định và chống áp lực của LAN can.

Ngoài ra, các đầu nòng có thể được dùng như một biện pháp bảo vệ chống trộm. Vì vậy, việc lắp đặt các đầu đạn hình nón trên hàng rào rào ở các nơi công cộng, thương mại, khu dân cư, công viên công nghiệp và nhiều nơi khác có thể đóng vai trò bảo vệ.

Trong một số trường hợp có thể cần một thanh chắn hình nón với một bề mặt mịn hơn, bạn có thể đánh bóng nó, làm cho bề mặt mịn hơn, giảm ma sát, để đạt được hiệu quả bảo vệ tốt hơn.

Cần phải dựa trên các trường hợp cụ thể và yêu cầu thiết kế để quyết định có cần phải đánh bóng thanh nòng súng.

Thanh chắn hình nón đầu bắn bóng hiệu quả

Rào chắn hình nón đầu nòng súng từ mài đánh bóng máy ghi chú

Thanh chắn hình nón đầu súng có thể được đánh bóng bằng cách sử dụng máy mài và đánh bóng từ tính. Máy mài và đánh bóng từ tính là một thiết bị đánh bóng Kim loại bề mặt phổ biến, có thể hấp thụ phay từ tính, mài mài bề mặt đánh bóng.

Sử dụng máy mài và đánh bóng thanh nòng nọc đầu thanh bảo vệ, bạn cần phải chú ý đến những điểm sau:

Chọn mài mòn thích hợp: hạt mài mòn và độ cứng phù hợp với chất liệu và độ cứng trên bề mặt phôi, để đạt được hiệu quả đánh bóng tốt nhất.

Kiểm soát sự tập trung của mài mòn và thời gian sử dụng: sự tập trung của mài mòn và thời gian sử dụng để đánh bóng hiệu quả có một ảnh hưởng lớn, cần phải được điều chỉnh theo trường hợp cụ thể.

Điều khiển thời gian đánh bóng: đánh bóng thời gian quá dài có thể gây ra quá nhiều mòn hoặc biến dạng, do đó giảm khả năng bảo vệ của phôi.

Thường xuyên thay thế mài mòn và làm sạch từ mài và đánh bóng máy: mài mòn và từ mài và đánh bóng bên trong bụi bẩn sẽ ảnh hưởng đến đánh bóng và cuộc sống của thiết bị, cần phải thay thế mài mòn và làm sạch thiết bị thường xuyên.

Trong ngắn hạn, sử dụng từ mài và đánh bóng thanh nòng súng đánh bóng cần phải chú ý đến an toàn và yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả đánh bóng tốt nhất và hiệu suất bảo vệ phôi.

Phụ kiện phần cứng sử dụng từ đánh bóng máy làm thế nào?
« 上一篇 2023-04-17 15:21
Máy mài từ tính: phương pháp đánh bóng bất thường Kim loại
下一篇 » 2023-04-17 15:21

发表回复

× How can I help you?