Magnetic Polishing Machine  Global

  • ADD
    Trung Quốc, Giang Tô, Tô Châu
  • TEL
    400-800-3945
  • Whatsapp
    +8613328008563

Phôi tia điện và phương pháp đánh bóng từ tính của máy đánh bóng

Ý DianHuoHua JiaGongJian là bằng cách DianHuoHua tất cả các loại phụ tùng và công nghệ chế biến chế tạo ra của tủy sống, chúng rộng rãi ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, hàng không, vũ trụ, chờ máy móc, là một phần quan trọng trong công nghiệp hiện đại.

DianHuoHua chế biến là một loại công nghệ không phải là độ phân giải cao của JieChuShi chế biến công nghệ, nó sử dụng DianHuoHua kiểu hình của nhiệt do hiệu ứng áp lực cao, tạo ra những tan chảy và làm bay hơi nhỏ trên bề mặt GongJian, thông qua kiểu hình liên tiếp và làm nguội, dần dần hình thành hình dạng của những gì cần chế biến.

Tia lửa điện và phôi có các đặc điểm sau:

Độ chính: DianHuoHua chế biến công nghệ có thể đạt được độ chính xác rất cao chế biến, có thể tạo ra được chế biến của hình dạng phức tạp, của nhỏ.

Chất lượng cao trên bề mặt: DianHuoHua chế biến công nghệ có thể tạo ra những bộ phận của GuangJieDu cao trên bề mặt, độ hỗn độn trên bề mặt có thể đạt được Ra0.1 μ m sau đây.

Khó xử lý vật liệu: DianHuoHua chế biến công nghệ có thể chế biến các loại khó xử lý vật liệu, như YingZhi colombo-tantalite này, một nhà làm gốm, nhiệt colombo-tantalite này chờ đợi.

Sự linh hoạt: DianHuoHua chế biến công nghệ có thể tạo ra tất cả các loại hình dạng và kích cỡ của các bộ phận, không cần chỉnh tùy lưỡi dao thôi.

Không cắt lực: DianHuoHua công nghệ chế biến không có khu vực lực, sẽ không tạo ra sự biến dạng phó sản phẩm và.

Phôi đánh bóng

Phổ biến của DianHuoHua JiaGongJian bao gồm:

Khuôn được: bao gồm cả khuôn được, tôi luyện khuôn được, YaZhu khuôn được chờ đợi, nhựa rộng rãi ứng dụng trong sản xuất khác nhau.

Ông có các phụ tùng chính xác: bao gồm tất cả các vòng bi, bánh răng, hệ thống phụ tùng chờ, rộng rãi ứng dụng trong lĩnh vực, xe hơi, JiChuang chờ máy móc.

Những phụ tùng thay thế cấu trúc phức tạp: bao gồm tất cả các loại hàng không, vũ trụ, chờ đợi những phụ tùng thay thế của lĩnh vực quốc phòng dimitri misnki, có độ phân, cường độ cao, cao NaiMoXing chờ đặc tính.

Có độ phân giải cao DianHuoHua JiaGongJian có sự linh hoạt, bề mặt chất lượng cao, khó xử lý vật liệu, và không cắt lực chờ đặc điểm, rộng rãi áp dụng trong lĩnh vực khác nhau, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp hiện đại.

Phương pháp đánh bóng từ tính

Phương pháp DianHuoHua GongJian đánh bóng

Đánh bóng của DianHuoHua JiaGongJian là loại bỏ nó trong dmca, quá nhiều lớp bề mặt chờ, chắc chắn đạt được bề mặt của GuangJieDu và quá trình của GuangZeDu. Phương pháp phổ biến của DianHuoHua JiaGongJian đánh bóng chủ yếu có vài sau đây:

Máy móc đánh bóng luật: máy móc đánh bóng là một loại công nghệ xử lý dựa trên bề mặt của phương pháp vật lý, nó bằng cách MoLiao ở dưới vai trò của lực cơ học, với GongJian diễn ra trên bề mặt cắt và MoCa, đánh bóng để đạt được hiệu quả. Đánh bóng một cách máy móc có thể sử dụng nhiều thiết bị khác nhau, như cái máy lớn, cái máy đánh bóng, chờ máy chuyển động đánh ngược.

Đánh bóng từ trường luật: vai trò đánh bóng lực điện từ trường là một loại dựa trên công nghệ xử lý bề mặt, nó bằng cách sử dụng từ tính trong từ trường MoLiao, sử dụng giữa MoLiao và bề mặt GongJian MoCa và vai trò ảnh hưởng của việc xóa GongJian bề mặt của quá nhiều tầng, tầng ngạch khoét vách mà đợi, đánh bóng để đạt được hiệu quả. Cái máy đánh bóng từ tính cách đánh bóng để có thể sử dụng nam châm, cần phải sử dụng phù hợp với những chất liệu GongJian của từ tính MoLiao, đánh bóng và kiểm soát được cường độ từ trường và thời gian chờ đợi tham số.

Cái máy đánh bóng lực điện

DianHuoHua JiaGongJian đánh bóng bề mặt một cách có thể dựa trên những chất liệu GongJian, trạng thái yếu tố đánh bóng và yêu cầu chờ sự lựa chọn, phương pháp phổ biến bao gồm cả máy móc đánh bóng luật pháp, đánh bóng hóa học, luật đánh bóng điện hóa học nhân tạo, và đánh bóng từ tính.

Cách đánh bóng khác nhau để có áp dụng cho những vật liệu GongJian đánh bóng, trạng thái trên bề mặt và yêu cầu chờ khía cạnh của sự khác biệt, cần sự kết hợp tình hình thực tế sự lựa chọn. Cũng trong lúc đó, sự lựa chọn phương pháp đánh bóng, đánh bóng vẫn cần phải chú ý của thiết bị sử dụng phương pháp đánh bóng, sau khi kiểm soát và đánh bóng chuyền GongJian rửa chờ của vấn đề.

Phần fastener nào có thể được đánh bóng bằng máy đánh bóng từ
« 上一篇 2023-04-17 15:22
Đèn pha nhiệt độ lạnh đánh bóng sử dụng lợi thế của máy đánh bóng từ tính
下一篇 » 2023-04-17 15:22

发表回复

× How can I help you?